dimarts, 1 de març de 2016

Sara #1


Forma: Fotografia vertical en blanc i negre. Una noia sentada en un gronxador que té la mirada desviada de la càmara. Porta una samarreta bàsica blanca i els cabells llargs. També porta els llavis pintats. Amb una mà esta agafant la cadena que subjecta aquest gronxador. Té un gest despreocupat.
Contingut: La presencia d'aquest gronxador mostra la tranquil·litat d'una noia que s'està gronxant en ell.
Codis objectuals: Aquesta samarreta és blanca i molt bàsica, això vol dir que la noia és discreta i no vol cridar l'atenció.
Codis gestuals: Aspecte despreocupat. Es tracta d'una persona tranquil·la.
Codis de color: (freds/càlids, simbologia) Blanc: Innocència i puresa.
Codis d'il·luminació:(dura/difosa) Difosa
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc): Vertical.
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat): Horitzontal.

Autoretrat #2


Autoretrat #1


Forma: Fotografia vertical. Una noia de perfil amb una mà sobre el cap, tapant-se mitja cara i agafant-se els cabells. L'altra mà està situada a la seva panxa. Porta una blusa llarga de quadres vermella i blava oberta i deixa veure una mica la seva panxa. El fons d'aquesta fotografia és de colors vius.
Contingut: Aquesta blusa representa la nova tendència de moda per a noies joves amb classe.
Codis objectuals: La blusa mostra elegància.
Codis gestuals: Té un aspecte sensual i elegant.
Codis de color: (freds/càlids, simbologia): Vermell: passió i elegància. Blau: profunditat i espiritualitat
Codis d'il·luminació:(dura/difosa): Difosa.
Codis de composició:(vertical, obliqua, corba, etc): És una fotografia vertical.
Codis d'angulació de càmera: (horitzontal, picat, contrapicat): Horitzontal.